Daily Archives: 22 October 2021

22 Okt 2021

Jumat. Rm. 7:18-25a; Luk.12:54-59. Kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Kita sering seperti Paulus. Niat baik ada, tapi pelaksanaannya ditunda terus. Contohnya, pengalaman seorang kawan: “Ibu kami ada di rumah jompo. Kami anaknya enam bersaudara berniat mengunjungi ibu bergiliran, masing-masing dua kali setahun. Maka sepanjang tahun ibu akan dikunjungi seorang anaknya sebulan sekali. Tapi kenyataannya, kami semua sibuk terus, sehingga selama dua tahun ini ibu tak pernah dikunjungi.” Betapa menyedihkan. Memang kita pandai mencari alasan untuk menunda suatu niat yang baik. Mari kita kerjakan, sekarang juga.