Monthly Archives: January 2017

31 Jan 2017

Selasa. Pw S. Yohanes Bosko. Ibr. 12:1-4; Mrk 5:21-43. Talita kum! Gadis kecil anak Yairus sudah mati. Terlambat ia datang kepada Yesus minta kesembuhan baginya. Mati merupakan titik. Tak ada jalan kembali. Maka para peratap pun dipanggil. Nyanyian pilu mereka terdengar dari jauh. “Jangan takut. Percaya saja!” Percaya, padahal tak ada harapan lagi? “Anak itu tidur.” Ah, Yesus bergurau. Mereka menertawakan Dia. “Talita kum! Bangunlah, nak!” Anak itu membuka matanya, menggerakkan tangannya lalu berjalan. Yesus penguasa hidup dan mati. Mengapa kita masih ragu menyerahkan hidup kita kepada-Nya? Kita boleh kehilangan hidup fana ini, Tuhan memberi kita hidup kekal dalam kebahagiaan di surga.

30 Jan 2017

Senin. Ibr. 11:32-40; Mrk 5:1-20. Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Mahatinggi? Yesus Anak Allah yang hidup dan kudus memang tak ada urusan dengan setan, bapak segala kejahatan, roh najis penguasa maut. Maka Yesus mengusirnya ke tempat najis yang dilambangkan oleh babi. Babi terjun ke laut, lam-bang maut. Sedangkan orang itu sudah waras dan berpakaian. Marta-batnya sudah dipulihkan. Manusia dijadikan menurut gambar Allah, dan dimaksudkan menjadi bait Roh Kudus. Waspadalah! Setan sangat licik. Ia suka menyamar sebagai malaikat terang penuh bujuk rayu. Perhatikan dia mau membawa kita ke mana. Sesudah senang atau untung sedikit, ia menjatuhkan kita ke dalam jurang petaka.