Monthly Archives: November 2008

30 Nov 08

Minggu Adven. I Yes 63:16b-17; 64:1,3b-8; 1 Kor 1:3-9; Mrk 13:33-37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamana waktunya tiba. Lagi kita diingatkan untuk hati-hati dan berjaga-jaga. Tak perlu gelisah, sebab nyawa kita ada di tangan Tuhan, pengasih dan penyayang. Dialah yang menentukan saat kita masuk ke dalam kandungan ibu. Dia juga yang tahu saat badan kita kembali ke dalam kandungan ibu pertiwi sementara jiwa pulang ke pangkuan Bapa. Berbahagialah orang yang tidak terikat pada dunia ini. Tidak lekat pada kekayaan dan kenikmatan. Begitu terdengar panggilan sang Penguasa hidup, ia melonjak seperti anak rusa ke dalam pelukan mesra Bapa.

29 Nov 08

Sabtu. Why 22:1-7; Luk 21:34-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita semua, tanpa kecuali, akan menghadapi pengadilan terakhir. Yang kita hadapi adalah Hakim maha tahu dan maha adil yang tak bisa ditipu dan tidak bisa disuap. Semua terbuka di hadapan-Nya, tak ada yang bisa kita sembunyikan. Apa yang perlu dilakukan supaya lulus ujian akhir itu? Tidak menunggu sampai saat ajal, tapi mulai hari ini, setiap hari menghadap pengadilan Tuhan. Biarkan Dia mengadiliku. Di mana aku perlu bertobat? Itulah sikap berjaga-jaga sambil berdoa. Maka kita selalu siap untuk menghadap Hakim yang sekaligus Penyelamat kita.