Monthly Archives: June 2010

30 Jun 2010

Rabu. Am 5:14-15.21-24; Mat 8:28-34. Pergilah! Dosa kapan saja dan di mana saja membawa kekacauan. Dua orang itu kerasukan setan dan mereka berkeliaran di kuburan. Itu keadaan kacau, sebab manusia bukan tempat untuk setan, dan tempatnya bukan di kuburan sementara mereka masih hidup. Manusia juga bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikasihi. Yesus datang untuk menyelamatkan dan membawa keteraturan dalam kekacauan itu. Setan diusir. Roh jahat atau roh najis itu lalu masuk ke dalam babi, yang dianggap binatang najis. Akhirnya mereka masuk ke dalam laut, yang bagi orang Yahudi lambang maut. Yang penting kedua orang itu dibebaskan, dikembalikan martabatnya. Yang baik tidak selalu diterima. Yesus ditolak, sebab menerima Dia berarti mau keluar dari kekacauan dan menjadi baik. Dan tidak semua orang mau.

29 Jun 2010

Selasa. H.R. S. Petrus dan Paulus. Kis 12:1-11; 2Tim 4:6-8.17-18; Mat 16:13-19. Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Surga. Yang sebelumnya memegang kunci itu adalah para ahli Taurat. Mereka duduk di kursi Musa dan mengemban tugas mengajarkan hukum Allah supaya dimengerti dan dilaksanakan. Mereka memegang kunci, tapi bukan untuk membuka pintu menuju Kerajaan. Mereka menutupnya dan menghalangi orang untuk masuk ke dalamnya. Oleh sebab itu Yesus menyerahkannya kepada Simon Petrus dan para rasul serta pengganti mereka. Kunci itu memberi mereka kuasa untuk menyatakan apakah suatu hukum mengikat atau tidak mengikat, dan kuasa melepaskan dosa atas nama Allah.