Monthly Archives: November 2019

30 Nov 2019

Pesta S. Andreas. Rm. 10:9-18; Mat. 4:18-22. Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia. Ketika Yesus lewat, Andreas dan Simon Petrus sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka nelayan. Sapaan Yesus mengandung perintah dan janji. Perintah “Ikut-lah Aku” ditaati dengan segera, tanpa syarat. Mereka meninggalkan mata pencaharian mereka dan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Janji Yesus untuk menjadikan mereka penjala manusia mungkin belum mereka fahami. Lambat laun menjadi jelas bagi mereka, yaitu bersama Yesus dan dengan kuasa-Nya membawa orang-orang kepada keselamatan kekal. Apa yang perlu saya tinggalkan untuk ikut Yesus?

29 Nov 2019

Dan. 7:2-14; Luk. 21:29-33. Kepada yang serupa Anak Manu-sia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan dan kuasa sebagai raja. Siapakah Anak Manusia yang dilihat Daniel dalam penglihatan di waktu malam? Bagi kita yang hidup dalam Perjanjian Baru itu jelas Yesus. Yesus sendiri mengakuinya di hadapan Mahkamah Agama (Mrk 14:62). Karena pengakuan itu Yesus dituduh menghujat Allah dan dijatuhi hukuman mati oleh imam agung. Mata dan hati mereka sudah dibutakan oleh irihati dan kebencian. Kebenaran hanya dapat dilihat oleh orang yang bebas dari segala kepentingan diri, dan dengan tulus dan rendah hati berusaha untuk mengenal Tuhan guna menyembah Dia dan berbakti kepada-Nya.