Daily Archives: 25 October 2021

25 Okt 2021

Senin. Rm. 8:12-17; Luk.13:10-17. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru: “Abba, ya Bapa.” Roh Kudus tidak hanya mengajar dan membimbing kita. Ia ju-ga menjadikan kita “anak-anak Allah”. Maka bolehlah kita menyebut Allah “Abba, Bapa”. Abba adalah sebutan kesayangan, menandakan hubungan mesra antara anak dan bapa. Bila kita sungguh-sungguh memahami dan menghayati diri kita sebagai anak kesayangan Bapa, pasti ada banyak hal yang berubah dalam cara kita hidup. Hidup kita menjadi pelayanan penuh kasih dan kegembiraan, sebab yang kita layani adalah “Bapa Sayang”. Segala yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan Bapa, tak jadi soal dihargai orang atau tidak.