Category Archives: Sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari

4 Okt 2015

Minggu Biasa XXVII. Kej 2:18-24; Ibr 2:9-11; Mrk 10:2-16. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan degan dia. Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup sendirian, melainkan bersama-sama dalam keluarga dan kelompok. Di mata sang Pencipta semua orang punya kedudukan yang sama, semua sepadan. Tugas kita adalah saling menolong demi kebaikan bersama. Tuhan sendiri yang mempersatukan dua insan menjadi suami istri. Dasar persatuan mereka adalah Tuhan, maka persatuan itu kudus, dan tak ada yang bisa memisahkan mereka. Sekiranya setiap orang menyadari benar maksud Allah menciptakan- nya, maka kita semua akan hidup bermartabat dan bahagia.

3 Okt 2015

Bar 4:5-12,27-29; Luk 10:17-24. Seperti dahulu hatimu tertuju untuk bersesat dari Allah, demikian hendaklah kamu sekarang berba-lik untuk mencari Dia dengan sepuluh kali lebih rajin. Bertobat bukan sekedar menyesali apa yang terjadi. Bertobat adalah berubah haluan. Kalau dulu ada sikap nekad untuk menyimpang dari jalan Tuhan, sekarang justru sebaliknya, dan lebih lagi. Kalau dulu rajin main judi, sekarang sepuluh kali lebih rajin untuk bekerja keras dengan jujur membangun keluarga dan masyarakat. Tuhan menyatakan jalan-Nya kepada orang kecil dan sederhana karena mereka lebih tanggap.