Category Archives: Sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari

28 Mei 2016

Yud 17.20b-25; Mrk 11:27-33. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Hidup dalam kasih Allah berarti hidup sebagai orang yang dikasihi Allah. Lihatlah perbedaan anak yang dikasihi orangtuanya dan anak lain yang tidak dikasihi, Yang pertama tumbuh sehat, gembira, bersikap positif, terbuka, mampu mengasihi sesama. Anak yang tidak dikasihi merana, sedih, tertutup, tak mampu berbagi atau mengasihi. Orang yang tahu dirinya dikasihi Allah, mampu mengasihi sesama dan diri sendiri. Ia mempunyai dasar iman dan harapan yang kuat. Ia percaya hidup ini adalah perjalanan menuju pemenuhan janji Allah yang digenapi di akhirat.

27 Mei 2016

1Ptr 4:7-13; Mrk 11:11-26. Kasihilah sungguh-sungguh seo-rang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dosa kita banyak. Tiap kali kita bertobat dan menerima Sakramen Rekonsi-liasi, kita mendapat ampun. Itu berkat Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Namun kita berdosa lagi dan berdosa lagi. Sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihapuskan. Surat Petrus di atas memberi sebuah saran yang bagus. Jangan fokuskan pada dosa, tapi fokuskan pada kasih. Berbuatlah kasih sebanyak-banyaknya, maka dosa akan berkurang dan tertutup. Kasih tidak memberi peluang pada dosa. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Kasih dalam pikiran, kasih dalam kehendak, kasih dalam perbuatan. Maka bersihlah kita.