Category Archives: Sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari

29 Jan 2020

2Sam. 7:4-17; Mrk. 4:1-20. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapan-Ku. Daud ingin membangun Ru-mah Allah di Yerusalem. Tuhan berpesan melalui nabi Natan bahwa Dialah yang akan membangun rumah, yaitu keluarga bagi Daud. Zaman berganti zaman. Keluarga Daud timbul tenggelam, akhirnya seolah hilang karena dosa raja dan bangsa itu. Mereka menjadi bangsa yang kecil dan terjajah. Tapi harapan akan kejayaan Kerajaan Daud tetap hidup. Ketika Yesus tampil, orang-orang melihat Dia sebagai pemenuhan janji Tuhan lewat nabi Natan. Memang Yesus memulihkan Kerajaan Daud, tapi kerajaan-Nya bukan dari dunia ini. Maukah kita menerima kerajaan yang ditawarkan Yesus?

28 Jan 2020

Pw S. Tomas Aquino. 2Sam. 6:12b-15,17-19; Mrk. 3:31-35. Barangsiapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku. Yesus mendirikan kelu-arga baru, Kerajaan Allah, yang tidak didasarkan pada pertalian da-rah. Yang mempersatukan mereka ialah kehendak Allah yang dicari dan dilakukan bersama-sama. Dengan itu Ia tidak menolak Maria, ibu-Nya, malah memberi tempat tertinggi kepadanya. Bukankah Maria wanita pertama yang secara sempurna melaksanakan kehendak Allah dengan pernyataannya: “Aku ini hamda Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu”. Semoga sikap Bunda Maria itu menjadi dasar dan arah hidup kita sebagai warga Kerajaan Allah.