Tag Archives: memikul salib

18 Feb 2011

Jumat. Kej 11:1-9; Mrk 8:34-9:1. Setiap orang yang mau mengikut Aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Manakah syarat-syarat untuk boleh ikut Yesus? Syarat-syarat yang diajukan Yesus bisa dipenuhi oleh setiap orang, kaya atau miskin, sarjana atau tidak sekolah, sehat atau sakit. Ia hanya minta dua hal: Menyangkal diri dan memanggul salib. Menyangkal diri dengan tidak mengikuti nafsu mencari enak sendiri dan mau menang sendiri. Memanggul salib dengan menanggung segala konsekuensi dari mencari dan melakukan kebenaran, mengusahakan keadilan dan damai, serta mengamalkan kasih.