Tag Archives: kuasa

8 Jul 2010

Kamis. Hos 11:1-4,8c-9; Mat 10:7-15. Kerajaan Surga sudah dekat. Kerajaan dunia dikuasai oleh orang-orang gila: gila harta, gila kuasa dan gila hormat. Di sini selalu ada pertarungan dan perang. Semua berebut menjadi yang paling top, paling favorit, paling berkuasa, paling kaya. Hal itu dilakukan dengan saling menggilas, kalau perlu saling membunuh. Yang berlaku di sini budaya maut. Sebaliknya Kerajaan Surga dikuasai oleh Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ia ingin semua hidup bahagia dalam persatuan persaudaraan dengan saling berbagi. Di sini juga ada perebutan. Tapi berebutnya untuk memberi hormat dan melayani, untuk memberi yang terbaik kepada yang lain dan memilih tempat yang paling rendah, paling belakang bagi diri sendiri. Di sini ada budaya hidup.

1 Jul 2010

Kamis. Am 7:10-17; Mat 9:1-8. Mereka memuliakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Seorang lumpuh dibawa kepada Yesus. Yesus mengampuni dosanya dan si lumpuh bisa berjalan lagi. Hal itu menimbulkan dua macam reaksi. Para ahli Taurat berpikiran jahat: “Ia menghujat Allah!” Sedangkan orang banyak memuliakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kuasa apa? Bukan kuasa untuk memerintah, melainkan kuasa untuk mengampuni. Dosa itu melumpuhkan, tetapi pengampunan dan rekonsiliasi memberi daya dan tenaga baru untuk bangkit. Mengampuni tidak mudah, tapi Tuhan telah memberi kita kuasa untuk melakukannya.