Tag Archives: hamba Tuhan

15 Sep 2009

Selasa. Pw SP Maria Berdukacita. Ibr 5:7-9; Yoh 19:25-27. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya. Ketika dipanggil untuk ikut serta dalam proyek penyelamatan umat manusia, Maria menjawab dengan ketaatan yang sempurna, “Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu.” Yesus pun memuji bundanya sebagai orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kesetiaan Maria membawanya sampai ke kaki salib. Di puncak penderitaannya, di saat ia menyaksikan Putranya mengucurkan tetes-tetes darah yang terakhir, Maria dinobatkan menjadi Ibu Gereja, Ibu dari semua orang yang percaya pada Putranya. Maria adalah pemberian terakhir dari Yesus kepada kita.

13 Sep 2009

Minggu Biasa XXIV. Yes 50:5-9a; Yak 2:14-18; Mrk 8:27-35. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Nabi Yesaya memberi sebuah gambaran tentang hamba Tuhan yang rela menderita sebagai ungkapan ketaatannya. Itu kebalikan dari sikap bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun yang sedikit-sedikit mengomel dan suka berontak. Siapakah hamba Tuhan ini yang begitu takwa, tabah dan sabar dalam penderitaan, penuh harapan bahwa akhirnya Tuhanlah yang menolong dan memberi keadilan? Boleh jadi itu nabi sendiri, atau sisa Israel yang saleh, atau Yesus, Sang Nabi, Sang Hamba Allah. Dia dimaklumkan oleh Petrus sebagai Mesias. Secara bertahap Petrus akan disadarkan bahwa Yesus bukan Mesias yang jaya dan perkasa, melainkan Hamba Allah yang menderita untuk menebus dosa dunia.