Tag Archives: Epafras

2 Sep 2009

Rabu. Kol 1:1-8; Luk 4:38-44. Semuanya telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Siapakah Epafras? Seorang Kolose yang bertobat kepada Kristus, menjadi teman sekerja Paulus, dan menjadi pelayan Kristus yang setia bagi orang-orang sekotanya. Bagi kita dia hanya sebuah nama yang tidak lazim. Tapi sesungguhnya dia sebuah mata rantai yang penting. Melalui dia banyak orang Kolose menerima Kristus, dan mereka pun menjadi mata rantai sehingga Injil dikenal di seluruh dunia dan sampai kepada kita. Maukah kita menjadi Epafras zaman ini?