18 Feb 2023

Sabtu. Ibr. 11:1-7; Mrk. 9:2-13. Inilah Anak-Ku terkasih, dengarkanlah Dia. Pesan yang disampaikan Bapa kepada kita tentang Putra-Nya bukan berupa khotbah panjang, melainkan pesan yang teramat singkat, lebih singkat dari sms biasa yang boleh 160 huruf. Pertama dinyatakan hubungan Yesus dengan Bapa: Dia Anak Bapa yang lahir dari kekal. Itu suatu misteri yang tak terpahami. Dia Anak yang terkasih, tak ada kasih lebih besar antara Bapa dan Anak yang mem-buahkan Roh Kudus. Apa yang diminta Bapa dari kita? “Dengarkan Dia.” Dialah wajah dan suara Bapa yang bisa kita lihat dan kita dengar. Dengarkan berarti juga melaksanakan apa yang didengar. Dengan demikian kita pun menjadi anak-anak Bapa yang terkasih.

Comments are closed.