20 Des 2022

Selasa. Yes 7:10-14; Luk 1:26-38. “Sesungguhnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.” Itulah kata kunci dalam hidup Maria. Bukan ucapan sebatas bibir, tapi merupakan dasar dan arah hidupnya. Ia hamba yang melayani Allah Bapa dengan mengasuh Putra-Nya dalam kekuatan Roh Kudus. Ia hamba yang melayani umat dalam perjamuan nikah di Kana. Ia hamba yang melayani para rasul dan menemani mereka pada hari Pentekosta. Kesukaan Maria adalah mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Justru dalam hal itulah Yesus memuji Bunda-Nya dan menjadikan dia teladan bagi kita semua. Dasarnya adalah rendah hati dan taat.

Comments are closed.