16 Des 2022

Jumat. Yes 56:1-3a,6-8; Yoh 5:33-36. Rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kalimat yang diucapkan Yesus itu berasal dari Kitab Yesaya. Gereja dan kapel kita adalah juga Rumah Doa, tempat umat bertelut untuk menyembah, memuji, bersyukur dan memohon kepada yang Maha Tinggi. Betapa kita perlu menjaga suasana khidmat di Rumah Allah, demi menghormati Tuhan sendiri yang hadir secara istimewa di tempat itu. Juga demi sesama kita yang datang untuk berdoa dalam suasana hening. Mari kita saling mengingatkan akan kekudusan rumah Tuhan, tidak memakainya sebagai tempat ngobrol, main HP, atau tempat memamerkan pakaian yang kurang bahan.   

Comments are closed.