30 Nov 2022

Rabu. Pesta S. Andreas. Rm 10:9-18; Mat 4:18-22. Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia. Andreas seorang nelayan, saudara Simon Petrus, termasuk kelompok pertama yang dipanggil Yesus. Keahliannya ialah menjala ikan. Tuhan akan memakai keahlian itu untuk menjala manusia. Bukan untuk dimangsa, melainkan untuk diselamatkan. Kata rasul Paulus: “Barangsiapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.” Untuk itu perlu mendengar tentang Tuhan dan percaya kepada-Nya. Jadi harus ada orang yang diutus untuk mewartakan. Itulah tugas para rasul dan pengganti mereka dari zaman Yesus sampai hari ini. Marilah kita tak jemu-jemu menjadi ‘penjala ikan’, dengan perkataan dan teladan hidup kita.

Comments are closed.