27 Apr 2022

Rabu. Kis.5:17-26; Yoh. 3:16-21. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat yang indah dan padat itu merupakan inti dari seluruh Injil. Allah mengasihi dunia ini. Ia menciptakannya karena kasih. Sungguh tragis manusia merusaknya dengan senjata yang memusnahkan dan mematikan. Ia menciptakan manusia juga karena kasih dengan tujuan memberinya hidup dalam kebahagiaan kekal. Tetapi manusia memilih berbuat dosa yang membawa kebinasaan. Maka Allah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal supaya mereka yang percaya kepada-Nya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Apakah aku sungguh percaya?

Comments are closed.