22 Apr 2022

Jumat. Kis 4:1-12; Yoh.21:1-14. Murid yang dikasihi Yesus berkata ke-pada Petrus: “Itu Tuhan!” Para rasul ada dalam perahu di danau. Sepanjang malam mereka bekerja tanpa menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang mereka melihat seorang berdiri di pantai. Mendengar mereka tidak menangkap apa-apa, ia menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Mereka melakukannya dan menangkap ikan begitu banyak, sehingga tidak kuat menarik jalanya. Sementara yang lain sibuk dengan ikan, murid yang dikasihi memperhatikan orang di pantai itu dan segera mengenali-Nya. “Itu Tuhan!” Kita sering seperti murid-murid yang sibuk dengan apa saja sehingga tidak mengenali Tuhan yang ada di tengah kita. Mari kita menjadi peka seperti murid yang dikasihi Yesus.

Comments are closed.