Daily Archives: 23 November 2021

23 Nov 2021

Selasa. Dan. 2:31-45; Luk. 21:5-11. Allah semesta langit akan mendi-rikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya. Dalam sejarah manusia kerajaan-kerajaan besar dan berkuasa silih berganti. Kerajaan yang sudah sampai pada puncak kekuasaannya akan mun-dur, makin lemah dan digantikan kerajaan lain yang menaklukkannya. Di zaman kita negara-negara adikuasa juga silih berganti. Dalam sebuah penglihatan, Daniel melihat satu kerajaan yang tak akan bina-sa selama-lamanya, karena didirikan oleh Allah semesta langit. Kita tahu itulah Kerajaan Allah yang tidak nampak, tapi ada di tengah-tengah kita. Kerajaan yang dibangun Allah bersama kita atas dasar kebenaran dan keadilan, kasih dn perdamaian.