Daily Archives: 17 November 2021

17 Nov 2021

Rabu. Pw S. Elisabet dr Hungaria. 2Mak.7:1,5-6,8b,15; Luk.19:11-18. Terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak. Setiap ibu ingin anaknya hidup. Tapi ibu ini malah mendorong anak bungsunya untuk menerima maut seperti kakak-kakaknya yang telah mendahului mereka mati demi iman. Ibu itu percaya akan hidup kekal dan persekutuan para kudus. Sama-sama mati demi iman akan mempersatukan mereka kembali dalam hidup kekal. Harapan akan kebahagiaan kekal yang disediakan Allah bagi umat-Nya menghilangkan ketakutan akan maut. Maut hanyalah pintu yang perlu dilalui untuk masuk ke dalam keba-hagiaan kekal.