7 Sep 2021

Selasa. Kol. 2:6-15; Luk. 6:12-19. Hendaklah kalian bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kalian dan hatimu melim-pah dengan syukur. Iman itu hidup, seperti benih yang ditanam. Bila diberi air dan pupuk akan tumbuh dengan subur, kuat, berkembang dan berbuah. Sebaliknya, bila tidak dipelihara, akan merana dan mati. Apa yang menumbuhkan iman kita? Pertama doa, relasi yang hidup dan akrab dengan Tuhan, membaca kitab suci dengan mendengarkan, merenungkan, melaksanakan, menerima sakramen-sakramen, ikut Misa dan menerima komuni, sakramen tobat teratur, berbuat baik selalu, dan mengamalkan kasih, saling berbagi iman. Semua itu rahmat. Bila ada iman, semua itu mengalir membawa kepada syukur.

Comments are closed.