2 Sep 2021

Kamis. Kol.1:9-14; Luk. 5:1-11. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dalam hidup kita terang dan gelap silih berganti. Gelap membuat tidur kita lebih lelap. Tapi kegelapan juga sering dihu-bungkan dengan dosa dan kejahatan. Anehnya banyak orang tertarik pada kejahatan dan dosa, karena memberi nikmat dan keuntungan walaupun sementara. Maka sulit dilepaskan, misalnya mengadakan hubungan gelap di luar perkawinan. Di tahap itu orang sudah menjadi budak dosa. Kristus datang untuk membebaskan kita dari perbudakan itu. Dengan kekuatan sendiri kita tak mampu melakukannya. Kita  diajak berjalan dalam terang Tuhan sebagai manusia bebas.

Comments are closed.