1 Sep 2021

Rabu. Kol.1;1-8; Luk.4:38-44. Juga di kota-kota lain Aku harus me-wartakan Injil Allah, sebab untuk itulah Aku diutus. Yesus menyembuhkan banyak orang di Kapernaum. Maka mereka mohon agar Ia jangan meninggalkan mereka. Sangat menarik untuk tinggal di tempat di mana Ia sudah diterima. Tetapi ada tarikan lain, yaitu suara Bapa yang Ia dengar dalam doa-Nya di tempat yang sunyi. Ia diutus untuk mewartakan Injil di kota-kota lain. Maka pergilah Ia. Apakah yang saya cari dalam doaku? Sering supaya Tuhan mengabulkan doa permohonanku. Yesus mengajar kita untuk dalam doa mencari kehendak Bapa serta kekuatan untuk melaksanakannya.  

Comments are closed.