27 Jul 2021

Selasa. Kel. 33:7-11; 34:5b-9.28; Mat. 13:26-43. Tuhan berbicara de-ngan Musa dengan berhadapan muka seperti orang yang berbicara dengan temannya. Musa sangat akrab dengan Tuhan. Ia menjadi penyambung lidah Tuhan bagi Firaun, bagi Harun dan orang Israel. Ia juga menyampaikan doa-doa dan keluh kesah bangsanya kepada Tu-han dan mohon ampun bagi mereka. Allah ingin dekat dan akrab dengan kita semua. Maka Ia mengutus Putra-Nya menjadi manusia seperti kita. Yesus mengajar kita menyapa Allah yang mahatinggi dan mahamulia dengan sebutan ‘Abba, Bapa’, Bapa kami. Ia membawa kita kepada keakraban dengan Allah, tapi juga dengan sesama manusia, sebab kita semua adalah ‘anak-anak Bapa’.

Comments are closed.