Daily Archives: 24 July 2021

24 Jul 2021

Sabtu. Kel.24:3-8; Mat.13:24-30. Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kalian berdasarkan segala sabda ini. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Ia memberitahukan kepada bangsa itu segala sabda dan peraturan Tuhan. Seluruh bangsa menjawab serentak: “Segala sabda yang telah diucapkan Tuhan akan kami laksa-nakan.” Lalu diadakan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa itu yang disahkan dalam darah lembu jantan yang dikurbankan. Kita adalah umat Perjanjian Baru yang disahkan dengan Darah Yesus yan ditumpahkan sekali untuk selamanya. Mengucapkan dan memba-harui janji baptis itu mudah. Yang penting melaksanakannya. Kita mampu bersama Kristus yang menyertai kita sampai akhir zaman.