Daily Archives: 21 July 2021

21 Jul 2021

Rabu. Kel.16:1-5.9-15; Mat. 13:1-9. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Mungkin kita pernah menaburkan biji pepaya di kebun. Tidak semua tumbuh dengan baik, walaupun berasal dari buah unggul yang sama. Ada  yang tidak tumbuh, ada yang tumbuh sebentar lalu mati. Ada pula yang tumbuh bagus dan menghasilkan buah. Itu ter-gantung dari tanah di mana biji itu jatuh. Setipap hari benih firman ditaburkan dari Misa atau bacaan rohani atau percakapan. Apakah masuk telinga kanan keluar dari telinga kiri, atau diingat dan mem-buat perubahan sementara? Ataukah hati kita bagai tanah yang baik, di mana sabda itu tumbuh subur dan menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih  bagi kemuliaan Allah?