14 Juli 2021

Rabu. Kel. 3:1-6.9-12; Mat. 11:25-27. Siapakah aku ini, maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Musa dibesarkan sebagai orang Mesir. Tapi ia tahu dirinya seorang Israel. Ketika ia mau menyelamatkan satu orang sebang-sanya, ia gagal dan malah harus lari sebagai buron meninggalkan Mesir. Ia gagal menyelamatkan satu orang. Mana mungkin ia menye-lamatkan seluruh bangsa itu? Dia yang dicari untuk dibunuh, mana mungkin ia kembali ke Mesir? Untuk menghadap Firaun orang harus pandai berbicara, sedangkan Musa seorang yang gagap. Tidak, Musa tidak sanggup! Tapi Tuhan menjawab: “Bukankah Aku akan menyertai engkau?” Bersama Tuhan segalanya mungkin! Percayakah saya?

Comments are closed.