Daily Archives: 6 July 2021

6 Jul 2021

Selasa. Kej. 32:23-33; Mat. 9:32-38. Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan. Ke mana pun Yesus pergi, Ia meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Namun para lawan-Nya terus mencari alasan menja-tuhkan Dia. Adakah hujatan lebih jahat dari apa yang mereka tuduh-kan terhadap-Nya? Namun itu tidak menghentikan Dia untuk terus mengajar tentang Kerajaan Surga dan menyembuhkan orang sakit dan lemah. Ia penuh belas kasih bagi orang banyak yang terlantar seperti kawanan tanpa gembala. Siapa yang akan meneruskan karya belas kasih-Nya kepada mereka? Kita mohon supaya Allah mengutus pekerja-pekerja dan supaya kita tidak menolak bila diutus, walaupun harus menanggung cacian dan hujatan seperti Yesus Guru kita.