Daily Archives: 5 July 2021

5 Jul 2021

Senin. Kej. 28:1o-22a; Mat. 9:18-26. Sesungguhnya, Aku menyertai engkau, dan Aku akan melindungi engkau, ke mana pun engkau pergi. Yakub dalam perjalanan dari Bersyeba ke Haran, sebagai buron dari saudaranya sendiri yang mau membunuhnya. Perjalanan yang makan berhari-hari melalui padang gurun ditempuhnya seorang diri. Hatinya dipenuhi rasa takut, sedih, sepi. Tiba-tiba Allah menyatakan kehadiran-Nya. Ia tidak sendirian. Allah menyertai dan melindungi dia selalu dan di mana-mana. Sebuah tangga menghubungkan bumi dengan surga. Malaikat turun naik. Apa lagi yang ia takuti? Allah membaharui janji yang dulu Ia berikan kepada Abraham. Hidupnya punya tujuan. Maju terus! Mari kita pun maju. Tuhan beserta kita!