1 Jul 2021

Kamis. Kej. 22:1b-19; Mat. 9:1-8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran ….” Bayangkan Abraham naik gunung bersama Ishak anaknya terkasih untuk mempersembahkan dia sebagai kurban bakaran sesuai perintah Allah. Ishak sendiri yang memikul kayu bakarnya. Pertanyaan Ishak: “Di mana anak domba untuk kurban bakaran?” pasti menusuk hatinya. Jawaban yang benar: “Engkaulah anak domba itu.” Tapi Abraham memberi jawaban iman berdasarkan kepercayaan yang teguh akan penyelenggaraan Tuhan: “Tuhan akan menyediakanya…” Tuhan menguji iman Abraham, dan ia lulus cum laude. Ia mengasihi Tuhan di atas segalanya, melebihi kasih kepada anaknya yang sudah sekian lama ia nantikan.

Comments are closed.