Daily Archives: 23 June 2021

23 Jun 2021

Rabu. Kej.15:1-12,17-18; Mat. 7:15-20. Jangan takut, Abram. Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar. Allah menjanjikan tiga hal kepada Abram: keturunan, tanah dan berkat. Tahun berganti tahun, janji Allah belum juga digenapi. Pikir Abram ia akan mati tanpa anak, dan Eliezer hambanya akan menjadi ahli warisnya. Tapi Allah mene-guhkan dia. Abram tak boleh takut atau bimbang, Bila ia tetap percaya dan bersabar, maka upahnya sangat besar. Ia akan mendapat anak dari Sara istrinya yang sudah lanjut usia, sebab bagi Allah tak ada yang mustahil. Apakah saya takut dan bimbang? Percayalah, Allah membuat segalanya indah pada waktunya.