Daily Archives: 20 May 2021

20 Mei 2021

Kamis. Kis. 22:30; 23:6-11; Yoh.17:20-26. Kuatkanlah hatimu. Seperti engkau dengan berani telah bersaksi di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau bersaksi di Roma. Paulus mengalami perlawanan di mana-mana, terlebih di Yerusalem tempat Mahkaman Agung. Tapi tak ada yang dapat menghentikan dia untuk terus bersaksi tentang Kristus. Ia ingin sekali ke Roma, pusat dunia waktu itu. Sekarang Tuhan sendiri mengutus dia ke sana. Tetapi bukan sebagai manusia bebas, melainkan sebagai orang tahanan yang minta naik banding kepada kaisar. Tapi itu tidak melemahkan semangat Paulus. Hidupnya sepenuhnya di tangan Tuhan. Dan Tuhan dapat memakai sarana apa saja untuk membantu hamba-Nya mewartakan Injil.