4 Mei 2021

Selasa.  Kis.14:19-28; Yoh.14:27-31a. Untuk masuk ke dalam Kera-jaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ada pepatah: “Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahu-lu, bersenang-senang kemudian.” Sesuatu yang sangat berharga, biasanya memerlukan pengorbanan besar untuk memperolehnya. Kita cenderung memilih yang enak, gampang dan cepat. Dengan itu kita hanya memperoleh kerajaan dunia yang memberi kesenangan sebentar lalu berakhir. Kerajaan surga menjanjikan kebahagiaan dalam hidup kekal. Itu hanya dapat diperoleh dengan iman yang diwujudkan dalam kasih dan perbuatan-perbuatan baik.

Comments are closed.