26 Apr 2021

Senin. Kis. 11:1-18; Yoh. 10:1-10. Apa yang dinyatakan halal oleh Al-lah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Kata Yesus, yang mena-jiskan kita bukan apa yang kita makan, tapi yang keluar dari hati: segala pikiran dan rencana jahat. Tapi yang dilihat Petrus itu bukan mengenai makanan, melainkan kunjungannya kepada Kornelius, seo-rang perwira Roma. Orang Yahudi menganggap najis orang yang tak bersunat. Jadi tak boleh datang ke rumahnya. Tapi Roh Kudus justru mengutus Petrus kepada orang itu untuk membawa keselamatan kepada Kornelius dan seluruh keluarganya. Dan Roh Kudus pun turun atas mereka semua. Sungguh, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup kepada semua bangsa di bumi.

Comments are closed.