24 Apr 2021

Sabtu. Kis. 9:31-42; Yoh. 6:60-69. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ajaran Yesustentang roti hidup menimbulkan banyak pertentangan. Mereka tidak dapat menerima perkataan ini: ”Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup kekal.” Perkataan itu terlalu keras bagi mereka. Mereka bukan kanibal, pemakan manusia! Maka pergilah mereka meninggalkan Yesus. Ada banyak firman Allah yang tidak langsung jelas artinya. Bukan alasan untuk tidak lagi membacanya. Kadang menolong bila kita membaca seluruh bab, atau seluruh Injil, bahkan seluruh Alkitab. Sebab firman itu perlu dimengerti dalam konteksnya. Perlu ketekunan untuk belajar dan minta bimbingan seorang ahli.

Comments are closed.