Daily Archives: 21 April 2021

21 Apr 2021

Rabu. Kis. 8:1b-8; Yoh. 6:35-40. Mereka tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Maka tersebarlah pula kabar baik keselamatan. Yang membuat mereka tersebar bukan semangat menjadi pewarta. Mereka terpaksa mengungsi ke tempat-tempat lain untuk menghindari penganiayaan yang berat. Mereka tidak aman lagi di dalam rumah, sebab Saulus memasuhi rumah demi rumah untuk menyerahkan para pengikut Kristus ke dalam penjara. Dalam hidup kita sebagai orang beriman ada banyak hal baik yang kita syukuri. Tapi juga hal-hal buruk yang kita hindari dan ratapi. Tapi Tuhan mampu memakai hal-hal yang buruk untuk melahirkan suatu kebaikan. Seperti Ayub, jangan kita menolak kemalangan, tapi berserah pada Tuhan yang maha baik.