Daily Archives: 1 April 2021

1 Apr 2021

Kamis Putih. Kel.12:1-8,11-14; 1Kor.11:23-26; Yoh.13:1-15. Jikalau Aku, Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Seorang guru yang baik tidak hanya menu-runkan ilmu dan ketrampilan kepada murid-muridnya, tetapi menjadi-kan dirinya suatu teladan hidup bagi mereka. Apa yang dijadikan Yesus sebagai teladan bagi murid-murid-Nya? Membasuh kaki sesa-ma. Membasuh kaki orang adalah pekerjaan hamba. Maklum jalan-jalan di jaman Yesus tidak beraspal, penuh debu. Maka sebelum masuk rumah, harus dicuci dahulu. Berhamba bukan hanya kepada yang lebih tinggi, juga kepada yang sama, bahkan yang lebih rendah.