Daily Archives: 26 March 2021

26 Mar 2021

Jumat. Yer. 20:10-13; Yoh.10:31-42. Bapa ada dalam Aku dan Aku ada dalam Bapa. Ada persatuan luar biasa antara Yesus dan Bapa. Yang melihat Yesus, melihat Bapa. Yang mengasihi Yesus, mengasihi Bapa. Yesus mau memasukkan kita dalam persatuan itu. Ia memastikan bahwa Bapa mengasihi kita. Kasih mengandaikan persatuan. Makin besar dan mesra kasih itu, makin erat pula persatuannya. Apa tandanya seorang itu dekat dengan Allah? Itu nampak dari seluruh cara hidupnya, perkataan dan perbuatannya yang menampakkan kasih dan keharmonisan dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, sesama dan alam. Hidup kita adalah perjuangan untuk mencapai hal itu, tidak sendirian, tapi bersama-sama dan dengan Yesus.