14 Mar 2021

Minggu Prapaskah IV. 2Taw. 36:14-16,19-23; Ef. 2:4-10; Yoh. 3:14-21. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyu-kai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Berbuat jahat ada nikmatnya, walaupun hanya sekejap. Maka dilakukan berkali-kali dan dalam kegelapan, supaya nikmat itu berlan-jut dan tidak dilihat orang. Tidak diingat lagi bahwa ujung-ujungnya adalah petaka. Yesus terang dunia. Terang-Nya menembus kegelap-an sehingga dosa dan kejahatan nampak dalam segala kejelekannya yang membinasakan. Maka orang yang hatinya melekat pada kejahat-an, membenci terang dan berusaha memadamkannya. Tapi terang ilahi lebih kuat. Mari kita membuka hati bagi terang Tuhan.

Comments are closed.