8 Mar 2021

Senin. 2 Raj. 5:1-15a; Luk. 4:24-30. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus tiba di Nasaret, tempat Ia dibesarkan. Mula-mula orang kagum karena perkataan-Nya. Tapi rasa kagum itu berubah menjadi kritikan: “Dia pikir, siapa dia itu? Dia belajar di mana? Dia kan seorang di antara kita! Kita kenal ibu bapaknya, saudara-saudaranya….” Ada rasa cemburu. Tidak rela seorang di antara kita melebihi yang lain. Kedua, nabi menyatakan kebenaran dari Tuhan. Perkataannya menuntut pertobatan, perubahan menjadi lebih baik. Banyak orang puas dengan dirinya, tidak suka berubah. Itulah sebabnya nabi ditolak. Adakah seorang nabi di kalangan kita? Apakah kita menerimanya atau menolaknya?  

Comments are closed.