Daily Archives: 3 January 2021

3 Jan 2021

Minggu. H.R. Penampakan Tuhan. Yes. 60:1-6; Ef. 3:2-3a,5-6; Mat. 2:1-12. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita biasa menghubungkan Allah de-ngan terang, kehidupan, kebenaran dan sukacita. Sedangkan kejahatan kita hubungkan dengan kegelapan, sengsara dan maut. Kristus adalah terang dunia. Yang ikut Dia, diterangi oleh-Nya dan ikut menerangi dunia yang gelap ini. Terang itu bisa menjadi redup bahkan  padam bila kita menjauh dari Kristus dan berbuat dosa. Semoga terang kita makin benderang mengalahkan kegelapan dunia.