Daily Archives: 1 January 2021

1 Jan 2021

Jumat. H.R. Santa Maria Bunda Allah. Bil. 6:22-27; Gal. 4:4-7; Luk. 2:16-21. “Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia,,,,“ Itulah rumusan berkat yang diucapkan imam Harun dan anak-anaknya atas bangsa Israel. Hari pertama Tahun Baru diawali dengan berkat dari Allah. Yang dimohonkan adalah perlindungan, terang, kasih karunia dan damai sejahtera. Yang diharapkan dari umat ialah supaya hidup mereka berkenan kepada Tuhan, sehingga wajah-Nya bersinar bila melihat mereka. Semoga hidup kita di tahun ini makin berkenan pada Tuhan sehingga kita pantas menerima berkat-Nya yang limpah.