30 Des 2020

Rabu. 1Yoh. 2:12-17; Luk. 2:36-40. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yang dimaksud dengan “dunia” bukan bumi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita pelihara. Bumi rumah kita ini harus kita rawat dengan sayang. Yang dimaksud Yohanes dengan dunia di sini ialah keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Boleh dikatakan juga: kenik-matan, harta dan kuasa. Semua itu akan lenyap: Kenikmatan akan berhenti, harta bisa habis atau ludes, kuasa bisa berakhir. Hanya kasih Bapa yang tak ada akhirnya. Dan barangsiapa melakukan kehendak Bapa dengan mengasihi Allah di atas segalanya dan sesama seperti diri sendiri, akan hidup selama-lamanya.

Comments are closed.