13 Des 2020

Minggu Adven III. Yes.61:1-2a,10-11; 1Tes.5:16-24; Yoh.1:6-8,19-28. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk menyam-paikan kabar baik tidak perlu menunggu sampai kita diangkat menjadi pewarta dan boleh naik mimbar. Di sekitar kita ada banyak orang susah dan tertekan yang perlu dibesarkan hatinya, dihibur dan diberi harapan baru. Hanya perlu kepekaan hati untuk membaca pende-ritaan orang yang mungkin ia sembunyikan di balik kegembiraan yang dibuat-buat. Tidak perlu juga mengorek-ngorek hati orang. Cukup sikap bersahabat penuh simpati. Orang yang bisa dipercaya adalah orang yang tidak suka ngegosip

Comments are closed.