Daily Archives: 18 November 2020

18 Nov 2020

Rabu. Why. 4:1-11; Luk.19:11-28. Setiap orang yang mempunyai akan diberi. Siapa yang tidak mempunyai, dari padanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Sebelum berangkat ke luar negeri, bangsawan itu membagikan kepada sepuluh hambanya masing-masing satu mina untuk berdagang. Sepulangnya sebagai raja, ia minta petanggung jawab dari masing-masing hambanya. Yang pertama mendapat untung 10 mina, yang kedua 5 mina, yang ketiga tidak menghasilkan apa-apa karena ia hanya menyimpannya. Masing-masing kita pun menerima modal iman dan kasih dari Tuhan untuk kita kembangkan. Apa yang sudah saya hasilkan? Tanpa iman dan kasih saya akan kehilangan segalanya-galanya.