Daily Archives: 15 November 2020

15 Nov 2020

Minggu Biasa. XXXIII. Ams. 31:10-13.19-20.30-31; 1Tes. 5:1-6; Mat. 25:14-30. Kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Sebab itu berjaga-jaga dan sadarlah! Kegelapan adalah lambang kejahatan dan dosa. Kejahatan biasanya direncanakan dan dilakukan dalam gelap, jangan sampai dilihat dan diketahui orang banyak. Dalam Tuhan hanya ada terang. Kita menjadi anak-anak terang bila hanya merencanakan dan melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Untuk itu perlu sadar dan berjaga-jaga, sebab godaan ada di mana-mana, dan papan penunjuk jalan tidak semuanya benar. Kalau tidak waspada kita mudah tersesat dan jatuh.