Daily Archives: 3 November 2020

3 Nov 2020

Selasa. 2:5-11; Luk.14:15-24.Tidak ada seorang pun dari para un-dangan itu akan menikmati jamuan-Ku. Alangkah menariknya undang-an itu, dan betapa murah hatinya tuan rumah itu. Ia hanya ingin me-nyenangkan tamu-tamunya dengan menikmati semua hidangan yang tersedia. Tetapi para undangan menolak. Mereka itu melambangkan umat Israel yang disiapkan untuk menerima Mesias dan masuk ke dalam Kerajaan Allah. Tapi mereka menolak, maka kabar baik Kerajaan Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Kita pun diundang. Apakah kita mau datang? Apa alasan kita untuk menolak?