Daily Archives: 30 September 2020

30 Sep 2020

Pw S. Hieronimus. Ayb. 9:1-12,14-16; Luk. 9:57-62. Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manu-sia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya. Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Datanglah seorang yang ingin ikut Dia. Yesus tidak memberi janji yang muluk-muluk. Sebaliknya. Ikut Yesus berarti rela untuk segera tanpa menunda-nunda ikut Dia tanpa memiliki apa-apa. Tuntutan Yesus memang keras. Tetapi murid-murid-Nya mengakui mereka tidak kekurangan apa-apa ketika Yesus mengutus mereka tanpa bekal atau perlengkapan. Beranikah kita mempercayakan diri kepada Penyelenggaraan Allah dalam perjalanan hidup kita mengikuti Putra-Nya?