Daily Archives: 15 August 2020

15 Aug 2020

Yeh. 18:1-10,13b,30-32; Mat.19:13-15. Perbaharuilah hati ser-ta rohmu! Bertobatlah, supaya kalian hidup! Nabi Yehezkiel dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang Yehuda supaya bertobat. Raja Babel sudah siap nenduduki negeri itu. Kehancuran perang sudah di depan pintu. Tapi hal itu dapat dielakkan. Bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kuasa Tuhan, Allah segala bala tentara. Perlu membaharui hati dan roh: Membersihkan diri dari segala kejahatan yang membawa kepada kebinasaan dan maut. Berpaut pada Allah dengan hidup benar dan melakukan keadilan. Hanya dalam Allah kita akan menemukan kehidupan dan kebahagiaan. Semoga Roh Kudus membaharui hati dan roh kita dari hari ke hari.