13 Jul 2020

Yes.1:11-17; Mat.10:34 – 11:1. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Injil hari ini mengkin membi-ngungkan. Bukankah Kristus datang membawa damai? Waktu Ia lahir, para malaikat menyanyikan “damai”. Yesus yang bangkit menyalami murid-murid-Nya dengan: “damai sejahtera”. Kita semua adalah pem-bawa damai. Tapi damai itu sering disambut dengan pedang oleh orang-orang yang menolak damai. Jadi pedang itu ada di tangan para lawan Yesus. Yesus mengajar kita untuk mengasihi orang tua, bukan membenci mereka. Tapi di mana kepentingan orang tua berlawanan dengan kehendak Allah, kita perlu menomor-satukan Allah. Jadi yang dimaksud dengan “membenci” di sini ialah menomor-duakan.

Comments are closed.