Daily Archives: 30 June 2020

30 Jun 2020

Am. 3:1-8; 4:11-12; Mat. 8:23-27. Tuhan, tolonglah, kita bina-sa! Yesus dan para murid-Nya ada di dalam perahu menyeberangi Danau Galilea. Tiba-tiba angin ribut mengamuk sehingga para nela-yan yang kawakan di antara mereka pun tak mampu mengendalikan perahu. Sementara para murid-Nya panik ketakutan, Yesus tidur de-ngan tenang. Teriakan mereka hampir tak terdengar dalam deru angin dan empasan ombak. Namun terdengar juga oleh hati Yesus yang selalu berjaga.”Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang perca-ya?” Ya, mengapa mereka takut? Mungkinkah mereka semua binasa kalau Yesus bersama mereka? Yesus memerintahkan angin dan danau supaya tenang, dan jadilah demikian. Adakah badai di hatiku? Mintalah Yesus menenangkannya.